سرویس های ماکس نت به دودسته ADSL (بربستر خطوط تلفن) و سرویسهای ماکس مارشال (بی سیم و بدون وابستگی به خطوط تلفن) ارائه می شود

سرویس های ماکس نت به دودسته ADSL (بربستر خطوط تلفن) و سرویسهای ماکس مارشال (بی سیم و بدون وابستگی به خطوط تلفن) ارائه می شود.


• سرویسهای ADSL:
سرویسهای ADSL به سه دسته زیر تقسیم می شوند:


1- بدون محدودیت سرعت:
در این سرویس محدودیت سرعت وجود ندارد ومشترک می تواند در صورت مساعد بودن بستر خطوط تلفنش تا سرعت 16 مگا بیت بر ثانیه به شبکه جهانی وصل بشوند . با انتخاب این سرویس مشترک براساس نیاز، سرویس خودش را یعنی میزان ترافیک و زمان سرویس را می تواند تعریف کند. و با خرید حجم بالای ترافیک از درصد تخفیف بیشتر برخوردار خواهد شد.
توجه : مشترکینی که سرویس قبلی شان به اتمام نرسیده می توانند با تمدید مجدد ازمزایای این سرویس بهرمند شوند.


2- نامحدود منصفانه با تفکیک ترافیک:
با توجه به اینکه دراین سرویس قابلیت تفکیک میزان حجم مصرفی داخلی و خارجی وجود دارد. برای مشترکین که از سایت های داخلی استفاده بیشتری دارند مقرون به صرفه می باشد.


3- نامحدود کامل:
در این سرویس اساس خواسته مشرک بر اساس دانلود بوده و سرعت اولویت اصلی نمی باشد . بدیهی است در این سرویس حجم مصرفی بدون محدودیت لحاظ شده و در مقایسه با سرویسهای (بدون محدودیت سرعت) از سرعت پایین تری بهره می گیرد.


• سرویس ماکس مارشال:
شرکت ماکس نت برای اولین بار در استان اقدام به ارائه سرویس اینترنت فـوق پر سرعت با عنـوان "ماکس مارشال" که جایگزینی خوبی است برای اینترنت ADSL، به ویژه برای کاربران پرمصرف و کاربرانی که به دلایل عدم وجود امکانات مخابراتی (همچون PCM یا کافونوری بودن خطوط تلفن) به اینترنت مطلوب دسترسی ندارند.
در این طـرح اینترنت بـا سرعت 10 الی 100 (مگابیت بر ثانیه) در اختیار مشترک قرار می گیرد.


اینترنت ماکس مارشال، بدون نیاز به خط تلفن و از طریق برقراری ارتباط نقطه به نقطه به صورت بی سیم، اینترنت پرسرعت مورد نیاز را برای شما فراهم می کند. در این روش از طریق نصب یک لینک آنتن رادیویی مجاز ارتباط شما با سرعت دلخواه به نزدیک ترین سایت بی سیم شرکت برقرار می شود.

Explore Maxnet

×