برای کسانی که مایل هستند خود را به بهترین شیوه برای انجام یک فعالیت به شرکت معرفی کنند برای تهیه یک رزومه خوب بکوشید . مواردی که برای تهیه یک رزومه نیاز است این است که اطلاعات خود را تا حد ممکن گویا ،دقیق و مختصر باشد.

مشخصات فردی و شناسنامه ای:

نام ، نام خانوادگی ، سن ، نشانی ، تلفن تماس ، ایمیل ، وضیعت تاهل ، وضیعت نظام وظیفه (برای آقایان)... که از بخش های اصلی هر رزومه است . رزمه شما بدون این اطلاعات فاقد ارزش می باشد.

 

تحصیلات و تجربه کاری:

رشته تحصیلی و محل تحصیل ، سال فارغ التحصیلی ، و معدل از اطلاعاتی است که باید در این بخش گنجانده شود.

 

سوابق کاری:

سوابق کاری را که تا بحال داشته اید به طور کامل شرح دهید. محل کار، سمت، ومدت زمان فعالیت و ...

 

مهارت های کامپیوتری:

مهارت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و کامپیوتر را حتما" بیان کنید.

 

دوره‌های تخصصی و حرفه‌ای:

این دوره‌ها می‌تواند شامل دوره‌های آموزشی در علوم و فناوری‌های مختلف باشد.

 

تسلط به زبان های خارجی:

اگر به زبانی به جز زبان فارسی تسلط کامل دارید میزان تسلط خود را در نوشتن ، صحبت کردن، شنیدن توصیف کنید.

Explore Maxnet

×