شرکت بزرگ نت آریا با هدف توسعه و ارتقاء صنعت IT در ایران از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در زمینه شبکه های گسترده مخابراتی آغاز نمود.دیدگاه مدیریت شرکت ، تضمین برآورده شدن نیاز های طیف مختلف مشتریان و هم افزایش سطح رضایتمندی آنان از طریق پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایران ISO 9001:2008 می باشد.

شرکت بزرگ نت آریا با هدف توسعه و ارتقاء صنعت IT در ایران از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در زمینه شبکه های گسترده مخابراتی آغاز نمود.دیدگاه مدیریت شرکت ، تضمین برآورده شدن نیاز های طیف مختلف مشتریان و هم افزایش سطح رضایتمندی آنان از طریق پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ایران ISO 9001:2008 می باشد.

 

سیاست های کلان

در این راستا شرکت بزرگ نت آریا سیاست های کلان خود را بر اساس محور های ذیل استوار ساخته و خود را ملزم به اجرای اثر بخش و کارآمد آن می داند :

  • رشد و توسعه توام با حفظ سطح کیفی خدمات از طریق به کارگیری تکنولوژی برتر روز بهبود سطح کیفیت خدمات از طریق به کارگیری تکنیک ها و روش های اندازه گیری مناسب با فن آوری روز.
  • استفاده از نیروی انسانی ماهر و متخصص و ارتقاء سطح علمی و مدیریتی آنان از طریق آموزش های مستمر درون و برون سازمانی و هدایت دیدگاه مدیران و ترغیب آنان به استفاده ار روش انگیزشی و تشویقی پرسنل جهت افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کیفی شرکت.
  • ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری با ارائه توافقنامه سطح کیفی ارائه خدمات (SLA: Service Level Agreement) و اتخاذ سیاست های مستمر مشتری مداری و اندازه گیری سطح رضایتمندی آنان با استفاده از روش های نوین و نقطه نظرات مشتریان.

فروش

  • دسترسی به خدمات به صورت کاملا الکترونیکی با پیگیری کاملا الکترونیکی.
  • در صورت مراجعه حضوری فوق حد تصورات مشترک مراحل انجام و پذیرایی شود.
  • وقت مشترک پر بهاتر تلقی شود.
  • نحوه برخورد با مشترک تعریف شده باشد و پرسنل مطابق دستورالعمل یرخورد با مشترک را انجام دهند و نه با سلیقه خود.

پس از فروش

  • ایجاد یک سیستم NOC پیشرفته و پشتیبانی سریع و ساده برای مشترک با قابلیت دسترسی ۲۴ ساعته و سریع.
  • سیستم مکانیزاسیون و Paperless کامل اداری.

از آنجایی که مفاد این خط مشی با مشارکت ،مسئولیت پذیری ،پاسخ گویی ،آگاهی و رشد علمی و عملی تمامی دست اندرکاران شرکت تحقق می پذیرد لذا این خط مشی به طرق مناسب در دسترس آنها قرار داده شده است تا از درک آن اطمینان حاصل شود.

Explore Maxnet

×