قرارداد اشتراک اینترنت پرسرعت ماکس نت

 

مفاد اصلی قرارداد:

 1. سرویس جدید درخواستی بین 3 تا 5 روز کاری تحویل خواهد شد.
 2. مسئولیت اطلاعات ارسالی و دریافتی بر عهده شرکت نمی باشد.
 3. در صورت انصراف مشترک قبل از اتمام قرارداد، هزینه های مربوط به همان ماه مسترد نخواهد شد.
 4. در صورت PCM یا کافو نوری بودن خط تلفن مورد نظر، تاخیر حاصله در تحویل یا عدم امکان اتصال به سرویس به عهده شرکت نمی باشد.
 5. مشترک موظف به رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران و بین المللی در زمینه استفاده از اینترنت می باشد.
 6. در خرید آنلاین جهت تطبیق مدارک، تایید آدرس و مشخصات ثبت شده شما، تحویل و مراجعه به محل، توسط کارشناس شرکت انجام خواهد شد. بنابراین هزینه آن طبق مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در فاکتور شما منظور گردیده است. در صورتیکه نمی خواهید هزینه آن را پرداخت نمایید خرید آنلاین ننموده و با در دست داشتن کارت ملی و آخرین فیش تلفن به یکی از نمایندگان یا دفتر مرکزی مراجعه نمایید.
 7. امکان تمدید، خرید آنلاین و واریز پول بدون مراجعه مستقیم از طریق سایت www.maxnet.ir با یکی از کارت های عضو شتاب امکان پذیر است.
 8. اتمام تاریخ انقصاء قرارداد بیش از 2 روز بعنوان فسخ قرارداد معنی شده و اعتبارهای باقیمانده صفر خواهد شد.
 9. در صورت عدم مراجعه مشترک جهت تمدید اکانت خود، مطابق روال کاری خط ADSL  جمع آوری خواهد شد.
 10. مشترکینی که بیش از 10 روز از اتمام ترافیک مصرفی آنها گذشته و خرید ترافیک اضافی نکرده باشند، اتمام شده تلقی می گردند.
 11. در صورت تخلیه ناشی از بدهی آبونمان مخابرات، سرویس ADSL نیز قطع خواهد شد و دایری مجدد خط از طرف مخابرات باید انجام گیرد.
 12. مجموع پرداختی شما از بابت مبلغ سرویس و هزینه نگهداری، مطابق آخرین مصوبات سازمان محترم تنظیم مقررات می باشد.
 13. سرویس های جشنواره و سورپرایز پس از راه اندازی و تحویل به مشترک به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشند
 14. این شرکت پس از راه اندازی سرویس مشترک ، هیچ تعهدی از بابت کافو نوری یا PCM شدن خط تلفن مشترک از طرف شرکت مخابرات ندارد.
 15. SLA قرارداد ADSL مطابق مصوبه شماره 2 جلسه 177 مورخه 1392/08/12 به شرح زیر می باشد:
  • مقدار حداکثر مجاز (PLR) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر a برابر است با 3%.
  • مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر b برابر است با 150 میلی ثانیه.
  • مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR) – پارامتر c برابر است با 0.125.
  • میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR) برابر است با 72 ساعت.

 

جهت مطالعه کامل قرارداد مشترکین می توانید PDF آن را از طریق این لینک دریافت نمایید.

Explore Maxnet

×