راهنمایی: !با استفاده از نمودارهای مدت زمان و ترافیک، میتوانید سرویس خود را تغییر دهید
با انتخاب ترافیک بیشتر در زمان کمتر تخفیف بیشتری تعلق خواهد گرفت!
 
 
 

درصد تخفیف

حداکثر سرعت بسته به کشش خط
0 قیمت سرویس
0 راه اندازی اولیه
0 تخفیف جشنواره

پیش فاکتور

عنوان
تعداد
مبلغ (ریال)
 
 
 • جمع فاکتور
 • کسر 100 ریال
 • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
 
 • مبلغ قابل پرداخت

راهنمایی: !با استفاده از نمودارهای مدت زمان و ترافیک های داخلی و خارجی، میتوانید سرویس خود را تغییر دهید
عنوان
تعداد
مبلغ (ریال)
 
 
 • جمع فاکتور
 • کسر 100 ریال
 • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
 
 • مبلغ قابل پرداخت

 
 
 
 
راهنمایی: با استفاده از نمودارهای مدت زمان و ترافیک، میتوانید سرویس خود را تغییر دهید!
عنوان
تعداد
مبلغ (ریال)
 
 
 • جمع فاکتور
 • کسر 100 ریال
 • 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
 
 • مبلغ قابل پرداخت

 
 

مدت باقیمانده تا اتمام این سری سورپرایز!

سرویس 3 ماهه 30 گیگ مارشال
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 30 گیگ
 • 90روز
 • 380,000 ريال
سرویس 3 ماهه 30 گیگ
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 30 گیگ
 • 90روز
 • 380,000 ريال
سرویس 6 ماهه 10 گیگ
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 10 گیگ
 • 180روز
 • 195,000 ريال
سرویس یکساله 24 گیگ
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 24 گیگ
 • 365روز
 • 480,000 ريال
سرویس یکساله 200 گیگ
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 200 گیگ
 • 365روز
 • 1,150,000 ريال
سرویس یکساله 200 گیگ مارشال
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 200 گیگ
 • 365روز
 • 1,150,000 ريال
بسته 20 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 20 گیگ
 • -
 • 290,000 ريال
بسته 20 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 20 گیگ
 • -
 • 290,000 ريال
بسته 80 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 80 گیگ
 • -
 • 880,000 ريال
بسته 80 گیگ شگفت انگیز
 • سرعت نامحدود
 • ترافیک 80 گیگ
 • -
 • 880,000 ريال
 • SLA قرارداد ADSL مطابق مصوبه شماره 2 جلسه 177 مورخه 1392/08/12 به شرح زیر می باشد:
  • مقدار حداکثر مجاز (PLR) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر a برابر است با 3%.
  • مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency) بر اساس توافق نامه سطح خدمات - پارامتر b برابر است با 150 میلی ثانیه.
  • مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR) – پارامتر c برابر است با 0.125.
  • میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR) برابر است با 72 ساعت.
 • بسته اقتصادی شبانه 50 گیگ با تعرفه 40 گیگ داخلی و 10 گیگ خارجی محاسبه شده است
 • در بسته های حجمی بالای 200 گیگ 10 درصد بسته با قیمت داخلی محاسبه شده است و در بسته های بالای 500 گیگ 20 درصد بسته با قیمت داخلی محاسبه شده است
 • قرارداد مورد تایید سازمان تنظیم و شرایط اشتراک اینترنت

Explore Maxnet

×