توضیحات

اطلاعات عمومی

علاقه به فناوری های جدید برای مشتریان  مسئولیت پذیر بودن و توانائی به اتمام رساندن موارد محوله 
توانایی همکاری کامل تیمی حداقل 3 سال سابقه كاری مرتبط
حداقل مدرک كارشناسی

اطلاعات تخصصی

تسلط کامل بر مفاهیم برنامه نویسی شی گرا و Design Patterns  تسلط کامل بر Entity Framework و LinQ 
تسلط کامل بر SQL Server و آشنائی با مفاهیم طراحی Database  تسلط کامل بر ASP .NET WebApi/MVC 
تسلط بر زبان برنامه نویسی #C 
توانایی کسب این فرصت شغلی را دارید؟
ارسال درخواست