توضیحات

اطلاعات عمومی

توانایی انجام کار با حداقل نیاز نظرات فعال و با انرژی
با انگیزه مسئولیت پذیر و پاسخگو
دارای روابط عمومی خوب مناسب آقا

اطلاعات تخصصی

آشنایی با مفاهیم Network+ & Mikrotik آشنایی با تجهیزات وایرلس
توانایی کسب این فرصت شغلی را دارید؟
ارسال درخواست