سرویس فوق پرسرعت ماکس مارشال

سرویس فوق پرسرعت ماکس مارشال

شرکت ماکس نت برای اولین بار در ایران اقدام به ارائه سرویس اینترنت فوق پرسرعت با عنوان ماکس مارشال جهت منازل نموده است ، 

  • در این طرح اینترنت با سرعت 34 Mb/s الی 100 Mb/s  در واحد های مسکونی ارائه خواهد شد .
  • بیش از 240 مجتمع و شرکت های صنعتی تحت پوشش سرویس های ماکس مارشال این شرکت میباشند.
  • کلیه سرویس ها بر اساس  سرویس های بدون محدودیت سرعت و با بسته اینترنتی دلخواه ارائه میشود و هزینه مصرفی آن هیچ تفاوتی با اینترنت ADSL+2 ندارد
  • در صورتی که این سرویس ها توسط مجتمع های بیش از ده خانواده درخواست شود و هیئت مدیره آن ساختمان با این شرکت قرارداد منعقد کند ، هزینه های فوق از مشترک اخذ نخواهد شد .
  • این نوع اینترنت مستقل از خط تلفن بوده و علاوه بر متقارن بودن سرعت ارسال و دریافت ، مشکلات و نویز خطوط تلفن را ندارد و سرعت آن تا 100 مگا بیت قابل ارائه میباشد .

Explore Maxnet

×